Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanoví, jak společnost Nuna používá a chrání veškeré informace, které jí při používání tohoto webu poskytnete. Společnost Nuna (my, nás, náš) se zavázala zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme o poskytnutí některých informací, podle nichž můžete být při používání tohoto webu identifikováni, ujišťujeme vás, že budou používány pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Nuna může tyto zásady čas od času pozměnit tak, že aktualizuje tento web. Občas se na tento web podívejte, abyste se ujistili, že souhlasíte se všemi změnami.

V případě jakýchkoli dotazů o zásadách ochrany osobních údajů nebo jejich podmínkách nás neváhejte kontaktovat na adrese info@nunababy.com.

Výrazy „Nuna“, „my“ nebo „nás“ znamenají majitele tohoto webu, jehož registrovaná adresa je:

Nuna International BV

Van der Valk Boumanweg 178-C

2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

 

 Jak od vás shromažďujeme informace

Informace o vás můžeme shromažďovat, když používáte náš web: například když nás kontaktujete nebo když na našem webu registrujete své vybavení.

 

Co shromažďujeme

Můžeme shromažďovat níže uvedené informace:

 • Jméno
 • Kontaktní informace včetně e-mailové adresy
 • Demografické údaje, např. PSČ, preference a zájmy
 • Další informace relevantní pro zákaznické průzkumy nebo nabídky

 

Co se shromážděnými údaji děláme

Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom rozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší servis, a to obzvláště z následujících důvodů:

 • K vedení interních záznamů;
 • Můžeme občas posílat propagační e-maily o nových produktech a zvláštních nabídkách nebo další informace, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být zajímavé, na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, pokud s tím vyjádříte svůj souhlas;
 • Čas od času můžeme vaše informace použít k tomu, abychom vás kontaktovali e-mailem, telefonem nebo faxem pro účely výzkumu trhu.
 • Abychom vás informovali o změnách v našich službách;
 • Informace můžeme použít nebo je sdělit našim distribučním partnerům ke zlepšení našich produktů a služeb, pokud s tím vyjádříte souhlas.

 

Pravidelně kontrolujeme období, po které osobní údaje uchováváme. Pokud chcete kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů, kontaktujte nás.

 

Správa vašich osobních údajů

Můžete se rozhodnout, že shromažďování nebo používání vašich osobních údajů omezíte následujícími způsoby:

 • Pokud jste předtím souhlasili s naším používáním vašich osobních údaj pro účely přímého marketingu nebo dalších služeb, můžete si to kdykoli rozmyslet a sdělit nám to na e-mailové adrese info@nunababy.com
 • Vaše osobní údaje neprodáme, nepředáme ani nepronajmeme třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení, nebo pokud tak nebudeme muset učinit ze zákona.
 • Pokud se domníváte, že některé z informací, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte nás prosím co nejdříve na výše uvedené adrese. Všechny nesprávné informace urychleně opravíme.

 

Zabezpečení

Společnost Nuna neshromažďuje citlivé údaje, jako jsou informace o kreditních nebo debetních kartách. I když se snažíme vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit, že necitlivé údaje, např. e-mailové adresy, které nám předáváte po internetu, jsou chráněné, a děláte tak na své vlastní riziko. Po obdržení vašich informací vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom zajistili jejich bezpečnost v našich systémech.

 

Pokud se domníváte, že jsme nesplnili výše uvedené, můžete podat stížnost pracovníkovi odpovídajícímu za ochranu údajů (Data Protection Officer, DPO) následujícím způsobem:

 

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly použity nesprávně nebo s nimi bylo nesprávně nakládáno, kontaktujte prosím naši manažerku pro ochranu soukromých údajů (Data Privacy Manager, DPM): 

 

Caroline Smith

Data Privacy Manager

E-mailová adresa: DPM@nunababy.com

Adresa: Venture Point,

Towers Business Park, Rugeley,

Staffordshire,

WS15 1UZ
           

Také můžete podat stížnost komisaři pro informace (Information Commissioner), který je nezávislým kontrolním orgánem.

 

casework@ico.org.uk
Telefon: 0303 123 1113
Textový telefon: 01625 545860
Pondělí až pátek, 9:00 - 16:30 hod.

Information Commissioner's Office      
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF

 

Kdo má přístup k vašim informacím? 

Vaše osobní informace neprodáme ani nepronajmeme třetím stranám a nesdělíme je třetím stranám pro účely marketingu.

 

Externí poskytovatelé služeb pracující naším jménem: Vaše informace můžeme předat externím poskytovatelům služeb, zprostředkovatelům, subdodavatelům a dalším přidruženým organizacím za účelem plnění úkolů a poskytování služeb naším jménem (například aby zpracovávali vaše osobní preference nebo vám posílali e-maily). Pokud používáme externí poskytovatele služeb, sdělujeme jim pouze ty osobní údaje, které potřebují k poskytování služby, a máme s nimi uzavřenou smlouvu, na základě které jsou povinni uchovávat vaše údaje v bezpečí a nepoužívat je pro svůj vlastní přímý marketing. Ujišťujeme vás, že vaše údaje nesdělujeme třetím stranám mimo síť společnosti Nuna, aby je používaly pro svůj vlastní přímý marketing, pokud jste nás o to nepožádali, nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon, například za účelem prevence podvodů nebo jiných trestných činů.

 

Externí poskytovatelé produktů, s nimiž spolupracujeme: Úzce spolupracujeme s různými externími poskytovateli produktů, abychom vám mohli nabízet široký sortiment kvalitních a spolehlivých produktů a služeb určených ke splnění potřeb nových rodičů. Když se dotážete na některé z těchto výrobků nebo je koupíte, příslušný externí poskytovatel produktů použije vaše osobní údaje k tomu, aby vám mohl poskytnout informace a splnit své závazky vzniklé ze smluv, které jste s ním uzavřeli. V některých případech bude vystupovat jako správce vašich údajů a proto vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů. Tito externí poskytovatelé produktů nám sdělí vaše údaje a my je použijeme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje můžeme převést třetí straně v rámci prodeje některých z našich podniků a aktiv jakékoli třetí straně nebo v rámci jakékoli podnikové restrukturalizace nebo reorganizace, nebo pokud budeme povinni vaše osobní údaje předat nebo sdílet za účelem splnění naší zákonné povinnosti nebo při prosazování nebo aplikaci našich podmínek použití nebo na ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti našich podporovatelů a zákazníků. Tyto kroky však podnikneme za účelem zajištění další ochrany vašich práv na ochranu soukromí.

 

Profilování

Vaše osobní údaje můžeme analyzovat, abychom vytvořili profil vašich zájmů a preferencí, abychom vás mohli kontaktovat s informacemi, které jsou pro vás relevantní. Pro větší efektivitu k tomu můžeme využívat doplňující informace o vás, pokud jsou k dispozici z externích zdrojů. Vaše osobní informace můžeme používat k odhalení a snížení rizika podvodu a úvěrového rizika.

 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto profilování tak, že nás kontaktujete. Abychom vám však mohli poskytovat ty nejlepší služby a zkušenosti, doporučujeme, aby profilování bylo používáno ke sledování vašich preferencí.

 

Jak používáme soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor, který požádá o povolení k umístění na pevném disku vašeho počítače. Pokud souhlasíte, soubor cookie je umístěn a pomáhá analyzovat webový provoz a informuje nás, když navštívíte konkrétní web. Soubory cookies umožňují, aby webové aplikace reagovaly na vás jako jednotlivce. Webová aplikace umí přizpůsobit svůj provoz vašim potřebám, oblíbeným a neoblíbeným položkám tak, že shromažďuje a pamatuje si informace o vašich preferencích.

 

Používáme soubory cookies obsahující protokoly o provozu k identifikaci toho, které strany jsou používány. To nám pomáhá analyzovat data o provozu na webových stránkách a zlepšit náš web, abychom ho přizpůsobili potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistických analýz a poté data z našeho systému odstraňujeme.

 

Celkově nám soubory cookie pomáhají k tomu, abychom vám nabízeli lepší web, neboť nám umožňují sledovat, které webové stránky shledáváte užitečnými a které ne. Soubor cookie nám neposkytuje přístup k vašemu počítači ani k informacím o vás, kromě údajů, které se sami rozhodnete s námi sdílet. Cookies můžete buď přijmout, nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale pokud chcete, obvykle můžete upravit nastavení svého prohlížeče a cookies odmítnout. To vám však zabrání ve využívání všech výhod webu.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Náš web může obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však pomocí těchto odkazů opustíte náš web, vezměte prosím na vědomí, že tuto další webovou stránku nemáme pod kontrolou. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které při návštěvě těchto webových stránek poskytnete, a tyto weby se neřídí tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů tohoto webu.

 

Osoby mladší 16 let

Chceme chránit soukromí dětí mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, požádejte svého rodiče nebo opatrovníka o souhlas, než nám poskytnete osobní údaje.

 

Převedení vašich údajů mimo Evropu

V rámci služeb, které vám nabízíme prostřednictvím tohoto webu, mohou být vámi poskytnuté informace převedeny do zemí mimo Evropskou Unii („EU“). To se například může stát, když jsou některé z našich serverů čas od času umístěny v zemích mimo EU. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu soukromých údajů jako EU. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, vyjadřujete svůj souhlas s jejich převodem, uložením nebo zpracováním. Pokud vaše informace takto převedeme mimo EU, podnikneme kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření s cílem zajistit, aby vaše práva na ochranu soukromí byla nadále chráněna tak, jak uvádí tyto zásady. 

 

Pokud naše služby použijete při pobytu mimo EU, mohou být vaše údaje převedeny mimo EU, abychom vám tyto služby mohli poskytnout.

 

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány v květnu 2018.