Πάνω σας

  • frost
  • cudl TM


    Δεν μπορείτε να κρατάτε αγκαλιά το παιδί σας όλη την ώρα. Ακόμα και αν το θέλετε. Το CUDL σας βοηθάει να κρατάτε ασφαλές το παιδί κοντά σας, ενώ έχετε τα χέρια σας ελεύθερα.

    Τοποθετήστε το παιδί σας να κοιτάει προς τα μέσα αρχικά, χρησιμοποιώντας τον βρεφικό μειωτήρα για τα νεογέννητα. Καθώς το παιδί σας θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο τοποθετήστε το να κοιτάει προς το έξω ή στην πλάτη σας καθώς μεγαλώνει