Όροι

Καλωσήρθατε στη Nunababy.com! Προτού μπείτε ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστιοσελίδα μας, η Nuna σας ζητά να διαβάσετε τους παρακάτω όρους προσεκτικά. Αυτοί καθορίζουν τους όρους με τους οποίους η Nuna σας δίνει πρόσβαση στο site και στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό.

Η Nuna διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους οποιαδήποτε στιγμή και η χρήση της ιστιοσελίδας ισοδυναμεί με την συμφωνία σας με τους νέους όρους. Αν δεν συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους, δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοοποιήσετε την παρούσα ιστιοσελίδα.

Πολιτική προστασίας δεδομένων
Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η Nuna χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε εδώ στο κεφάλαιο Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Αλλαγές σε τιμές ή/και περιγραφές προϊόντων
Όλες οι φωτογραφίες και οι περιγραφές σε αυτό το site μπορούν να αλλάξουν

Λάθη στην ιστοσελίδα της Nuna
Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν λάθη θα διορθώνονται όταν και όποτε ανακαλυφθούν. Η Νuna διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει παραγγελίες, να διορθώσει τυχόν λάθη, ανακρίβιες ή παραλήψεις σε οποιαδήποτε προσφορά ή τιμή ακομα και αν έχει υποβληθεί παραγγελία για αυτά τα είδη, έχοντας προηγηθεί ή όχι η επιβεβαίωση της παραγγελίας και πληρωμής.

Περιεχόμενα χρήστη
Διαμοιράζοντας φωτογραφίες μέσω:

  • Instagram, Twitter, Facebook, και Pinterest με hashtag #myNuna
  • Ανεβάζοντας κατευθείαν φωτογραφίες στο Nunababy.com
  • ή μέσω του hashtag #myNuna

Συμφωνείτε με τα παρακάτω:

Ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος όλων των περιεχομένων και πληροφοριών που ανεβάζετε σε αυτό την ιστοσελίδα (από εδώ και στο εξής Περιεχόμενα Χρήστη που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε φωτογραφίες, βίντεο, emails και σχόλια ).

Δείνετε την εξουσιοδότησή σας στη Nuna το δικαίωμα να αναπαράγει, επιδεικνύει, παρουσιάζει, διαμοιράζει και χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα Περιεχόμενα Χρήστη που συνδέονται με το Nuna.eu. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Nuna και τα υπόλοιπα εργαλεία προώθησης (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε έντυπο υλικό, email, επικοινωνία με καταναλωτές, και οποιοδήποτε άλλο προωθητικό υλικό).

Η Nuna έχει το δικαίωμα να αναπαράγει διαφημίσεις που συνδέονται με τα Περιεχόμενη Χρήστη ώστε να προωθήσει τα Νuna ή/και το Nuna.eu. To δικαίωμα της Nuna στα Περιεχόμενα Χρήστη δεν είναι αποκλειστικό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Περιεχόμενα αυτά για δικού σας σκοπούς ή να επιτρέψετε σε άλλους να τα χρησιμοποιούν για τους δικούς τους.

Το δικαίωμα των Περιεχομένων Χρήστη είναι πλήρως απαλαγμένο από κάθε υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εννοώντας ότι η Νuna δεν σας οφείλει κάνοντας χρήση των Περιεχομένων Χρήστη. Η Nuna μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της οπουδήποτε στον κόσμο. Τέλος το δικαίωμα της Νuna μπορεί να ισχεύει στο διηνεκές:

Είστε κάτοχος όλων των δικαιωμάτων των Περιεχομένων Χρήστη ή εναλλακτικά, έχετε το δικαίωμα να εξουσιοδοτείτε τη Nuna για όλα τα παραπάνω; Έχετε αποζημιώσει ή σκοπεύετε να αποζημιώσετε στο έπακρο πιθανές χρεώσεις ή πληρωμές που να συνδέονται με τη χρήση των Περιεχομένων Χρήστη. Και ο Χρήστης δεν καταπατά τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, προβολής ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου

Είστε υπεύθυνος να διατηρείτε την προστασία των Περιεχομένων Χρήστη για όλες τις ενέργεις που πραγματοοποιούνται και συνδέονται με αυτά.

Η Nuna μπορεί να αρνηθεί να δεκχτεί ή να αναπαράγει Περιεχόμενα Χρήστη,σε αυτό το site για οποιοδήποτε λόγο.

Τερματισμός
H Νuna έχει το δικαιωμα να τερματίσει την πρόσβαση σε όλο ή μέρος της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς λόγο, με ή χωρίς ενημέρωση. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας μπορείτε απλά να σταματήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα

Δικαιώματα κατόχου
Δεσμεύεστε ότι όλα τα περιεχόμενα που διατείθενται από τη Nuna σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα κατοχής και νόμους. Εκτός από όσα αναφαίρονται γραπτώς από τη Nuna, δεσμεύεστε να μην πωλήσετε, μεταβάλλετε, διαμοιράσετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταδόσετε, προβάλετε δημόσια, δημοσιοποιήσετε, επεξεργαστείτε, προσαρμόσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα από αυτό το υλικό ή τα περιεχόμενά του.

Η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή η διανομή οποιδήποτε περιεχομένου, υλικού ή στοιχείου σε αυτή την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι απογορευμένη χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Nuna. H χρήση περιεχομένου για οποιοαδήποτε άλλη χρήση που δεν περιγράφεται ρητώς στα περιεχόμενα του παρόντος, απαγορεύεται αυστηρά.

 

Ηλεκτρονική επικοινωνία

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, ή στέλνετε emails, πληκτρολογείτε μηνύματα και πραγματοποιείτε οποιαδήποτε επικοινωνία από την επιφάνεια εργασίας σας ή από κινητή συσκευή προς τη Nuna, επικοινωνείτε με τη Nuna ηλεκτρονικά. Η Nuna θα επικοινωνήσει μαζί σας με διάφορους τρόπους όπως μέσω email, με κείμενο, με ειδοποιήσεις από εφαρμογές ή με το να δημοσιεύει ειδοποιήσεις και μηνύματα μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε μέσω άλλων υπηρεσιών της Nuna. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχει η Nuna ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση αφού γίνονται γραπτώς.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε των ευθυνών τη Nuna, τους συνεργάτες της και αντίστοιχα στελέχη της, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους (αναφερόμενοι ως «Εισπράττοντες Αποζημίωση») από και έναντι όλων των διεκδικήσεων, ζημιών, απωλειών, ευθυνών, αγωγών, ενεργειών, απαιτήσεων, προσφυγών (ανεξαρτήτως αν είναι νομικές ή διοικητικές) και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται, τις εύλογες αμοιβές δικηγόρων) με τα οποία οποιοδήποτε τρίτο μέρος απειλεί, αξιώνει ή καταθέτει εναντίον οποιονδήποτε Εισπράττοντων Αποζημίωση που προκύπτουν ή σχετίζονται με την δική σας χρήση του εν λόγω Ιστότοπου ή με οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω όρων από εσάς. Οι όροι αυτού του κεφαλαίου θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό των εν λόγω όρων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ προϊόνΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ". ΑΥΤΗΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΉΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΜΙΜΙΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ. Η NUNA ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ: (Α) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟ, ΑΚΡΙΒΕΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ Ή ΣΩΣΤΟ, (Β) Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, (Γ) ΟΠΟΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ Ή ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, (Δ) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή (Ε) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η NUNA (Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΠΟΥ (Α) ΔΕΝ ΕΜΠΕΙΠΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ (Β) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή (Γ) ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΖΙΡΟΥ, ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΝUNA ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ & ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Εφαρµοστέο δίκαιο και εξουσιοδότηση
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους νόμους του Ολλανδικού κράτους. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε αντιδικίας προκύψει μεταξύ εσάς και της Νuna για θέματα που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Ολλανδικά Δικαστήρια της περιοχής Den Haag. Η χρήση της ιστοσελίδας δεν δίνει την δικαιοδοσία για οτιδήποτε δεν περιγράφεται στους ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.