Εγγύηση

Η υπόσχεσή μας

Σχεδιάζουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας με σκοπό να μεγαλώνουν μαζί με το παιδί και την οικογένειά σας. Εξαιτίας αυτού, ο εξοπλισμός μας καλύπτεται με εγγύηση η οποία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς

Πιο συγκεκριμένα
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο εξοπλισμός μας παρουσιάσει αστοχία υλικού ή κατασκευής κατά την περίοδο που ισχύει η εγγύηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Για να κάνετε χρήση της εγγύησης θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα την απόδειξη και το αποδεικτικό αγοράς, το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό. Αν η αστοχία αυτή ανακαλύφθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, υπόκειται στη δική μας κρίση να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε το προϊόν χωρίς δική σας επιβάρυνση.

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η εγγύηση ισχύει για τη χώρα αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

  • Φυσική φθορά που οφείλετε στη παρατεταμένη χρήση όπως αποχρωματισμός και καταστροφή υλικών
  • Μη σωστή χρήση του εξοπλισμού και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες φροντίδας, διατήρησης, αποθήκευσης και καθαρισμού
  • Ατυχήματα και φθορές που προκλήθηκαν από ακατάλληλα εξαρτήματα ή από αεροπορική μεταφορά ή μεταφορά εμπορευμάτων
  • Φθορές που αποκαταστάθηκαν από τρίτους

 

Λεπτομέρειες διάρκειας εγγύησης

Ο εξοπλισμός μας
All of our gear is covered by a 2-year warranty, from starting the day it was purchased. This excludes accessories.

Αξεσουάρ
Τα αξεσουάρ μας καλύπτονται από εγγυηση 1 χρόνου, από την ημερομηνία αγοράς.